PON-PET 10:30-18:00h

Šta je API ?

Programski interfejs aplikacije

S Vikipedije, slobodne enciklopedije Idi na navigacijuIdi na pretraguAPI preusmerava ovde. Za druga značenja pogledajte Api (višeznačna odrednica)

Programski interfejs aplikacije ili aplikacioni programski interfejs (engl. Application programming interface), poznat i kao API prema engleskom akronimu API, interfejs je za programiranje koje definiše načine na koje aplikacije mogu da zahtevaju usluge od biblioteka i/ili operativnih sistema.[1][2][3] API određuje rečnik i konvencije pozivanja koje programer treba da primeni kako bi koristio servise. To može da uključuje specifikacije za rutine, strukture podataka, objektne klase i protokole koji se koriste za komunikaciju između softvera koji traži uslugu i biblioteke.

API može da bude:

  • Jezički zavisan; to jest, dostupan samo za dati programski jezik, korišćenjem sintakse i elemenata tog jezika da bi se API učinio zgodnim za korišćenje u ovom kontekstu.
  • Jezički nezavisan; to jest, pisan na način koji omogućava da API bude pozvan iz različitih programskih jezika (obično asemblerski ili C interfejs). Ovo je poželjno svojstvo APIje servisnog stila koji nisu vezani za dati proces ili sistem, i dostupni su putem udaljenog poziva procedure.

Sam API je u velikoj meri apstarktan u smislu da specifikuje interfejs i kontroliše ponašanje objekata specifikovanih interfejsom. Softver koji pruža funkcionalnost koju API opisuje se naziva implementacijom APIja. API se obično definiše u terminima programskog jezika koji se koristi za pravljenje aplikacije. Srodni termin aplikacioni binarni interfejs (ABI) je definicija nižeg nivoa koja se tiče detalja na nivou asemblera. Na primer Linuksova standardna baza je ABI, dok je POSIX API.[4]

Akronim API ponekad može da se koristi kao referenca ne samo na ceo interfejs, već i na pojedinačnu funkciju, ili čak na skup više APIja koje neka organizacija isporučuje. Stoga obim značenja obično određuje osoba ili dokument koji prenosi informaciju.

Source : https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81_%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5