PON-PET 10:30-18:00h

Deklaracije na artiklima u skladu sa novim Zakonom o trgovini

Skrećemo pažnju na odredbu novog Zakona o trgovini, koje je stupio na snagu 30.07.2019. a koja se odnosi na deklarisanje proizvoda.

Skrećemo pažnju na odredbu novog Zakona o trgovini, koje je stupio na snagu 30.07.2019. a koja se odnosi na deklarisanje proizvoda.

Ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom proizvoda, dužni ste da robu označite deklaracijama. Odgovornost za snabdevenost robe deklaracijom imaju i trgovci robom.

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni i trgovci, te je dobro obratite pažnju na deklaracije na dobrima prilikom njihove nabavke.

Deklaracija mora da se istakne na jedan od sledećih načina:

  • na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
  • neposredno pored robe na mestu prodaje;
  • u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U online trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan.

Od 31. januara 2020. proizvođači i uvoznici biće dužni da robu označe mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom – bar kodom, QR kodom i dr.).

Pored ovih zahteva, treba ispuniti i zahteve iz posebnih propisa kojim se uređuje deklarisanje i označavanje robe.

Preuzeto sa: experta.rs